การอัปเดตเฟิร์มแวร์สําหรับหน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000032996

21/06/2023

Intel® Optane™แพ็คเกจเฟิร์มแวร์หน่วยความจําแบบคงอยู่จะมีให้ที่พอร์ทัล Intel Software Kits พอร์ทัล Intel Software Kits ต้องมีข้อตกลงว่าด้วยการไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) เพื่อเข้าถึง ผู้จําหน่ายระบบของคุณควรเข้าถึงเว็บไซต์สําหรับการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ เพื่อสอบถามกับผู้จําหน่ายระบบของคุณหากจําเป็นต้องมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์

หมาย เหตุ
เฟิร์มแวร์สําหรับบอร์ดที่ไม่ใช่ของ Intel ได้รับการจัดหาโดยผู้ผลิตเมนบอร์ด และต้องได้รับเฟิร์มแวร์ดังกล่าว Intel ไม่สามารถจัดหาการอัปเดตเฟิร์มแวร์สําหรับเมนบอร์ดที่ไม่ใช่ของ Intel

หากคุณมีสิทธิ์เข้าถึงพอร์ทัล Intel Software Kits คุณสามารถค้นหาแพ็คเกจเฟิร์มแวร์หน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ไปที่พอร์ทัล Intel Software Kits
 2. ใช้แผงด้านซ้ายเพื่อไปยังหน่วยความจําและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล> Intel® Optane™หน่วยความจําแบบคงอยู่
 3. คลิก แพคเกจใดก็ได้เพื่อดูรายละเอียดและการดาวน์โหลดที่มี
 4. ดาวน์โหลด แพคเกจเฟิร์มแวร์

เมื่อคุณมีแพ็คเกจเฟิร์มแวร์แล้ว ให้ทําตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อดําเนินการอัปเดตเฟิร์มแวร์:

 1. ติดตั้งเครื่องมือการจัดการ Linux* โอเพนซอร์ส
 2. ตรวจสอบ เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ปัจจุบันโดยการเรียกใช้คําสั่งต่อไปนี้:
  • ipmctl show -dimm -firmware
 3. แตก ไฟล์เฟิร์มแวร์ไบนารี (.bin) จากแพ็คเกจเฟิร์มแวร์
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ภาพเฟิร์มแวร์ถูกต้องและรองรับโดยการเรียกใช้คําสั่งต่อไปนี้:
  • ipmctl load -source <firmware_file.bin> -examine -dimm
 5. อัปเดต เฟิร์มแวร์โดยการเรียกใช้คําสั่งต่อไปนี้:
  • ipmctl load -source <firmware_file.bin> -dimm
 6. ตรวจสอบ เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ ตาม การอัปเดตโดยการเรียกใช้คําสั่งต่อไปนี้:
  • ipmctl show -dimm -firmware
 7. วงจรพลังงาน ของระบบ
 8. ยืนยัน เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ ที่ทํางาน อยู่ตามการอัปเดตโดยการเรียกใช้คําสั่งต่อไปนี้:
  • ipmctl show -dimm -firmware
ข้อควรพิจารณาเมื่อทําการอัปเดตเฟิร์มแวร์
 • ไฟล์ไบนารีเฟิร์มแวร์ (.bin) จะอยู่ในไฟล์แพ็คเกจเฟิร์มแวร์ (.zip)
 • เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ ที่ใช้งาน คือเฟิร์มแวร์ปัจจุบันในอุปกรณ์
 • เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ แบบมีขั้นตอน คือเฟิร์มแวร์ที่จะกะพริบในอุปกรณ์
 • การอัปเดตเฟิร์มแวร์จําเป็นต้องมีรอบพลังงานของระบบ
 • หากการอัปเดตเฟิร์มแวร์ไม่โหลดหลังจากรอบการเปิด/ปิดเฟิร์มแวร์จะกลับสู่เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ที่ใช้งานอยู่ก่อนหน้า