การอัปเดตเฟิร์มแวร์สําหรับหน่วยความจําแบบคงอยู่Intel® Optane™

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000032996

05/01/2023

ฉันจะค้นหาเฟิร์มแวร์ PMem Intel® Optane™ล่าสุดเพื่ออัปเดตอุปกรณ์ของฉันได้ที่ไหน
Intel® Optane™เฟิร์มแวร์ PMem (FW) ได้รับการเผยแพร่จากพอร์ทัลแพลตฟอร์มภายใน ไซต์ดาวน์โหลดต้องมีข้อตกลงว่าด้วยการไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) ผู้จัดจําหน่ายระบบของคุณควรเข้าถึงเว็บไซต์สําหรับการดาวน์โหลด FW ติดต่อผู้จําหน่ายระบบ นอกจากนี้คุณยังสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์ชันที่ได้รับอนุมัติระหว่าง BIOS และ Intel® Optane™ PMem FW

หมาย เหตุเฟิร์มแวร์สําหรับบอร์ดที่ไม่ใช่ของ Intel จัดหาให้โดยผู้ผลิตมาเธอร์บอร์ด และต้องขอรับจากบอร์ดดังกล่าว Intel ไม่สามารถจัดหาเฟิร์มแวร์สําหรับเมนบอร์ดที่ไม่ใช่ของ Intel ได้

ขั้นตอนสําหรับลูกค้าที่มีสิทธิ์เข้าถึง Platform Portal:

 

ขั้นตอนการอัปเดต

ข้อมูลด้านล่างให้ขั้นตอนการอัปเดตเฟิร์มแวร์และการตรวจสอบสําหรับหน่วยความจําแบบคงอยู่Intel® Optane™ DC

หมาย เหตุก่อนการอัปเดตเฟิร์มแวร์ ให้ติดตั้งเครื่องมือการจัดการ Linux* โอเพนซอร์ส

ในการตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน ให้ใช้คําสั่ง แสดงเฟิร์มแวร์ Dimm

ipmctl show -dimm -firmware

การอัปเดตเฟิร์มแวร์ต้องใช้วัฏจักรพลังงานที่คําสั่งด้านบนแสดงเฟิร์มแวร์ได้ถึงสองเวอร์ชั่น

 • เฟิร์มแวร์ควรเป็นไฟล์ *bin เช่น fw_ekvb0_1.2.0.5365_*.bin
 • เวอร์ชั่น FW ที่ใช้งานคือเฟิร์มแวร์ที่กําลังดําเนินการอยู่
 • เวอร์ชัน FW ที่กําหนดขั้นจะดําเนินการหลังจากรอบพลังงานถัดไป
 • หากมีสาเหตุใดที่การอัปเดตเฟิร์มแวร์ล้มเหลวในการโหลดอย่างถูกต้องหลังจากรอบการใช้พลังงาน เฟิร์มแวร์จะย้อนกลับไปเป็นเวอร์ชั่นที่ใช้งานก่อนหน้านี้
 1. หลังจากดาวน์โหลด ไฟล์ภาพเฟิร์มแวร์ไปยังระบบเป้าหมายให้แน่ใจว่าไฟล์เฟิร์มแวร์ถูกต้องและรองรับโดยใช้ตัวเลือกการตรวจสอบ *.bin>

  ipmctl load -source (firmware file) -examine -dimm

 2. แล้วอัปเดตภาพเฟิร์มแวร์ด้วยคําสั่งต่อไปนี้ ขอแนะนําให้เฟิร์มแวร์ทั้งหมดในระบบมีเวอร์ชั่นเดียวกัน แม้ว่าจะรองรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์บนแต่ละโมดูลแล้วก็ตาม

  ipmctl load -source (firmware file) -dimm

 3. ตรวจสอบเวอร์ชั่น FW ที่กําหนดขั้นเป็นไปตามการอัปเดต

  ipmctl show -dimm -firmware

 4. รอบพลังงานของเซิร์ฟเวอร์และยืนยันเวอร์ชั่น FW ที่ใช้งานเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

  ipmctl show -dimm -firmware