คู่มืออ้างอิงฉบับย่อสำหรับบริการคลาวด์สำหรับ Intel Unite®

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000032976

19/06/2019

คู่มืออ้างอิงฉบับย่อของบริการระบบคลาวด์ Intel Unite® (PDF) PDF icon

คู่มือนี้จะให้ข้อมูลอ้างอิงอย่างรวดเร็วสำหรับการเชื่อมต่อและการใช้งานในสภาพแวดล้อมห้องประชุม

ขนาด: ๑.๕๑ MB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๙
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๑

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมีAdobe Acrobat Reader*