คู่มือการปรับใช้สำหรับบริการคลาวด์สำหรับ Intel Unite®

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000032973

14/08/2020

คู่มือการปรับใช้บริการระบบคลาวด์ Intel Unite® (PDF)PDF icon

คู่มือนี้จะช่วยให้คุณมี:

  • ภาพรวมของแอปพลิเคชันรวมถึงสถาปัตยกรรมและข้อกำหนดของซอฟต์แวร์
  • คำแนะนำในการปรับใช้และกำหนดค่าบริการระบบคลาวด์ของ Intel Unite สำหรับสภาพแวดล้อมขององค์กรของคุณ

ขนาด: ๑.๒๘ MB
วันที่: สิงหาคม๒๐๒๐
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๗

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*