ไม่สามารถทำการอัปเดต Windows * ได้เนื่องจากการขาดพื้นที่ของไดรฟ์

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000032952

14/11/2019

คุณเห็นอะไรบ้าง
มีเนื้อที่ไม่เพียงพอบนไดรฟ์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าในชุด Intel® NUC NUC5PGYH หรือ NUC6CAYS เพื่อทำการอัปเดต Windows®10อย่างเรียบร้อยแล้ว


วิธีการแก้ไข

เติมพื้นที่ว่างบนไดรฟ์ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:

ลบไฟล์ในไดเรกทอรี Windows Temp

 1. กด ปุ่ม Windows และตัวอักษรR เพื่อเปิด ใช้งาน prompt
 2. พิมพ์ %temp% จากนั้นเลือก ตกลง เพื่อเปิดโฟลเดอร์ Temp ในตัวจัดการไฟล์
 3. จากแท็บหน้าหลักบนแถบเครื่องมือให้คลิกที่ เลือกทั้งหมด (เพื่อเลือกไฟล์ทั้งหมด)
 4. กดปุ่ม delete เพื่อลบไฟล์ (คุณสามารถเลือกที่จะกด Shift และปุ่ม Delete เพื่อลบไฟล์อย่างถาวร)
 5. หากคุณเห็นหน้าต่างป๊อปอัพว่าไม่สามารถทำการกระทำให้เสร็จสมบูรณ์ได้เนื่องจากแฟ้มเปิดอยู่ให้คลิกข้าม

ทำการล้างข้อมูลบนดิสก์

 1. กด ปุ่ม Windows และตัวอักษรR เพื่อเปิด ใช้งาน prompt
 2. ตัวเลือก ' สำรวจ ' ชนิด ' ตกลง '
 3. ในแผงการเข้าถึงด่วนทางซ้ายให้คลิกขวาที่ไดรฟ์ C: และเลือก คุณสมบัติ
 4. เลือก การล้างข้อมูลบนดิสก์
 5. คลิก ไฟล์ระบบล้างข้อมูล
 6. คลิก ใช่ เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการล้างข้อมูลบนดิสก์ ใช้เวลาสักครู่เพื่อทำการล้างข้อมูลบนดิสก์เพื่อระบุรายการที่สามารถลบได้อย่างปลอดภัย
 7. ในรายการ ไฟล์ที่จะลบ ให้เลือกรายการที่ต้องการลบ
 8. คลิ กตกลง


ตอนนี้ลองใช้ Windows Update อีกครั้ง