ไม่สามารถอัปเดต Windows* ให้เสร็จสมบูรณ์ได้เนื่องจากพื้นที่ไดรฟ์ไม่เพียงพอ

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000032952

23/05/2023

สิ่งที่คุณเห็นคืออะไร
มีพื้นที่ว่างไม่เพียงพอในไดรฟ์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าในชุด Intel® NUC NUC5PGYH หรือ NUC6CAYS เพื่อทําการอัปเดต Windows® 10 ให้เสร็จสมบูรณ์


วิธีแก้ไข

เพิ่มพื้นที่ว่างในไดรฟ์ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:

ลบไฟล์ในไดเรกทอรี Windows Temp

 1. กดปุ่ม Windows + r เพื่อเปิดเรียกใช้พร้อมท์
 2. พิมพ์ %temp% แล้วเลือก OK เพื่อเปิดโฟลเดอร์ Temp ใน ตัวจัดการไฟล์
 3. จากแท็บ หน้าหลัก ใน เมนูที่ให้มา ให้คลิก ที่ เลือกทั้งหมด (เพื่อเลือกไฟล์ทั้งหมด)
 4. กดปุ่ม Delete เพื่อลบไฟล์ (คุณสามารถเลือก ที่จะกด Shift และปุ่ม ลบ เพื่อลบไฟล์อย่างถาวร)
 5. หากคุณเห็นหน้าต่างที่แสดงขึ้นบอกว่าไม่สามารถดําเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ได้เนื่องจากไฟล์เปิดอยู่ ให้คลิก ข้าม

ทําการล้างข้อมูลบนดิสก์

 1. กดปุ่ม Windows +r เพื่อเปิดเรียกใช้พร้อมท์
 2. พิมพ์ Explorer เลือก OK
 3. ในแผงการเข้าถึงด่วนทางด้านซ้าย ให้คลิกขวาที่ไดรฟ์ C: และเลือก คุณสมบัติ
 4. เลือกการล้างข้อมูลบนดิสก์
 5. คลิก ไฟล์ระบบล้างข้อมูล
 6. คลิก ใช่ เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการล้างข้อมูลบนดิสก์ การล้างข้อมูลบนดิสก์จะใช้เวลาสักครู่เพื่อระบุรายการที่สามารถลบได้อย่างปลอดภัย
 7. ในรายการ ไฟล์ที่จะลบ ให้เลือกรายการที่จะลบ
 8. คลิก ตกลง


ลองอัปเดต Windows อีกครั้ง หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Intel โดยคลิกที่ปุ่มด้านล่าง