แหล่งข้อมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับ Intel® Optane™หน่วยความจำถาวร

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000032880

02/12/2020

ข้อมูลด้านล่างให้แหล่งข้อมูลซอฟต์แวร์ต่างๆที่มีอยู่สำหรับหน่วยความจำถาวร Intel® Optane™ DC

แหล่งทรัพยากรสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

เริ่มต้นใช้งาน

แหล่งทรัพยากร Linux *

แหล่งทรัพยากร Windows *

แหล่งทรัพยากรอื่นๆ