สภาพการทํางานสําหรับหน่วยความจําแบบคงอยู่Intel® Optane™

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000032853

05/01/2023

ข้อมูลด้านล่างแสดงเงื่อนไขการดําเนินงานสําหรับหน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™
 

ฟอร์มแฟคตอร:

 • ใช้งานร่วมกับ DDR4 DIMM ได้ 288 พิน
 • 133.35 x 31.25 มม.
 • ระยะห่างของระยะห่าง DIMM-to-DIMM ลดลงเหลือ 0.35 นิ้ว (8.9 มม.) การเว้นระยะห่างที่กําหนด
  • หมาย เหตุ: ระยะห่าง DIMM ที่แนะนําสําหรับ Intel คือ .37 นิ้ว (9.4 มม.)
 • ความเร็ว DDR4 DIMM (ทั่วไป): 2133/2400/2666/2933
 • ความเร็วหน่วยความจําแบบคงอยู่Intel® Optane™: 2666 MT/s


กําลังไฟขณะทํางาน:

 • 128GB: 12W, 15W
 • 256GB: 12W, 15W, 18W
 • 512GB: 12W, 15W, 18W


อุณหภูมิ:

 • ประสิทธิภาพที่ไม่มีข้อจํากัด 0 - 83°C
 • การแบ่งปริมาณคอนโทรลเลอร์โฮสต์ที่ 83°C
 • อุณหภูมิในการปิดตัวลงที่ 85°C

 

รายการความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์พร้อมหน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™:

 • SKU ของโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® เจนเนอเรชั่น 2 แบบปรับขนาดได้:

หน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™ ถูกเปิดใช้งานตามส่วนย่อยของโปรเซสเซอร์ที่ส่วนใหญ่เปิดใช้งานโดยระดับโกลด์และพลาตินัม

 1. ไปที่ การค้นหาขั้นสูง
 2. คลิกโปรเซสเซอร์จากตัวกรองที่ด้านบน
 3. คลิกกล่อง SELECT A FILTER และเลือก Intel® Optane™หน่วยความจําแบบคงอยู่ที่รองรับจากเมนูแบบเลื่อนลง
 4. บนกล่องด้านขวา ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง ค่าที่เลือกทางด้านขวา แล้วเลือก ใช่
 5. เลือกตัวกรองย่อยเพิ่มเติมเพื่อปรับการค้นหา ตัวกรองการค้นหาที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ได้แก่:
 • ตระกูล = โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®
 • รองรับซ็อกเก็ต
 • จํานวนคอร์
 • จํานวนเธรด
 • ลิโธกราฟฟี
 • TDP
 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์หน่วยความจําแบบคงอยู่Intel® Optane™:

  • เว็บไซต์: หน่วยความจําแบบคงอยู่Intel® Optane™
  • โมดูลหน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™ 128GB
  • โมดูลหน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™ 256GB
  • โมดูลหน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™ 512GB