การล็อคหรือการรักษาความปลอดภัยให้กับ Intel® NUC ของคุณ

เอกสาร

รหัสผลิตภัณฑ์และอะไหล่

000032777

17/04/2024

ล็อคป้องกันการโจรกรรม
แชสซีและชุดแล็ปท็อป Intel® NUC Intel® NUC ทั้งหมดมีรูล็อคกุญแจป้องกันการสังเคราะห์สําหรับใช้กับสายรักษาความปลอดภัย เช่นจาก Kensington

Anti-theft key lock hole

Anti-theft key lock hole