เริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC Kit NUC5i5RYHS

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000032666

25/08/2021

นี่เป็นรายการตรวจสอบสําหรับคุณในการเริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC Kit NUC5i5RYHS ของคุณ