คู่มือการประเมินผลสำหรับ Intel® Solid State Drive DC S4510 ซีรี่ส์ที่ใช้ Linux * Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) ด้วย FIO *

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000032617

13/06/2019

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) คือโซลูชันหลักสำหรับ NVMe * RAID เมตริกหลักหนึ่งที่ใช้ในการประเมินโซลูชัน RAID คือความสามารถของโซลูชันที่ทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องชั่ง คู่มือนี้จะสรุปแนวทางปฏิบัติและการกำหนดค่าที่ดีที่สุดสำหรับการประเมิน Intel® Solid State Drive DC S4510 ซีรี่ส์โดยใช้ Linux * Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) ด้วย FIO *

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพ (PDF)PDF icon
ขนาดไฟล์: ๖๗๙ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๑๙
ฉบับปรับปรุง: 004

รหัสอ้างอิงของสคริปต์ FIO สำหรับตัวอย่าง (ZIP)
ขนาดไฟล์: 3 KB

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*