การทดสอบประสิทธิภาพ Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) และ Linux* (ใช้ FIO*)

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000032617

03/04/2023

นี่เป็นคู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อของการใช้เครื่องมือเปรียบเทียบ FIO* สําหรับระบบที่มีโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Scalable พร้อม Red Hat Enterprise Linux* เอกสารนี้รวมถึงขั้นตอนเฉพาะสําหรับการทดสอบอาร์เรย์ NVMe SSD RAID บน Intel® Volume Management Device (VMD) - เลน PCIe* ที่เปิดใช้งาน

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพ (PDF) PDF icon
ขนาด: 459 KB
วันที่: สิงหาคม 2021
การปรับปรุงแก้ไข: 005

ตัวอย่างรหัสอ้างอิงสคริปต์ FIO (ZIP)
ขนาด: 3 KB

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ RAID บน Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)

แหล่งข้อมูลสําหรับ Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)