Intel® RealSense™ความลึกของกล้อง D435i การสอบเทียบ IMU เอกสาร

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000032303

25/01/2019

Intel® RealSense™ความลึกของกล้อง D435i การสอบเทียบ IMU (PDF)PDF icon

ขอแนะนำให้ทำการปรับเทียบ IMU เพื่อที่จะใช้หน่วยวัดที่เฉื่อย (IMU) ภายใน Intel® RealSense™ความลึกของกล้อง D435i อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและความถูกต้องที่ดีที่สุด เอกสารนี้ทำหน้าที่เป็นแนวทางในการใช้สคริปต์ Python * ที่ให้มาเพื่อคำนวณการปรับเทียบ

รายละเอียดของอัลกอริทึมการสอบเทียบหรือความแม่นยำไม่ได้อยู่ในขอบเขตของเอกสารนี้

ขนาดไฟล์: ๕๗๕ KB
วันที่: มกราคม๒๐๑๙

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*