Intel® Data Center Blocks (Intel® DCB) สำหรับคู่มือการกำหนดค่าแพลตฟอร์ม Nutanix * Enterprise Cloud

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000032280

01/09/2020

Intel® Data Center Blocks for Cloud-คู่มือการกำหนดค่าของ Nutanix * Enterprise Cloud (PDF)PDF icon
คู่มืออ้างอิงสำหรับคุณในการสั่งซื้อชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมเพื่อกำหนดค่าระบบโดยอ้างอิงจาก:

  • ตระกูล S2600WF Intel® Server Board
  • ตระกูล HNS2600 Intel® Compute Module


ขนาด: ๑.๖๑ MB
วันที่: สิงหาคม๒๐๒๐
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๙

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับโซลูชัน
หน้าความเข้ากันได้ของของ nutanix * ฮาร์ดแวร์และเฟิร์มแวร์