คู่มือการกําหนดค่าสําหรับระบบศูนย์ข้อมูล Intel® สําหรับ HCI ที่ได้รับการรับรองสําหรับแพลตฟอร์ม Nutanix* Enterprise Cloud

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000032280

26/09/2022

ระบบศูนย์ข้อมูล Intel® สําหรับ HCI ที่ได้รับการรับรองสําหรับ Nutanix* Enterprise Cloud Platform Guide (PDF) PDF icon
คู่มืออ้างอิงสําหรับคุณในการสั่งซื้อชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมเพื่อกําหนดค่าระบบตาม:

  • Intel® Server Boardตระกูล S2600WF
  • Intel® Compute Moduleตระกูล HNS2600


ขนาด: 1.61 MB
วันที่: สิงหาคม 2020
การปรับปรุงแก้ไข: 1.9

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับโซลูชัน
หน้าความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์และเฟิร์มแวร์ Nutanix*