คําแนะนําการอัปเดตเฟิร์มแวร์สําหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล eMMC บน Intel® NUC

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000032260

31/01/2024

คุณกําลังดูอะไรอยู่เหรอครับ?
Windows ไม่สามารถเริ่มทํางานได้

ทําไมคุณถึงเห็นข้อความนี้
สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเฟิร์มแวร์ eMMC ล้าสมัย

จะแก้ไขได้อย่างไร
อัปเดตเฟิร์มแวร์ eMMC