ID บทความ: 000032256 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 11/07/2022

ทําไมโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ ของฉันถึงทํางานที่ 0.8GHz

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาความถี่ที่ค้างอยู่สําหรับโปรเซสเซอร์

คำอธิบาย

โปรเซสเซอร์ติดอยู่ที่ความถี่ 0.8 GHz และไม่สามารถความจุเต็มรูปแบบได้

วิธีแก้ไข

ในระบบที่สร้างขึ้นเองที่ใช้โปรเซสเซอร์ Intel® แบบบรรจุกล่อง คุณอาจลองใช้เคล็ดลับการแก้ปัญหาต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า BIOS ของคุณทันสมัย
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกโซลูชันระบายความร้อนที่มีค่าเท่ากับหรือสูงกว่าพลังงานพื้นฐานของโปรเซสเซอร์หรือ Thermal Design Power (TDP) ตามความต้องการหรือข้อกําหนดของคุณ ดู วิธีการเลือกโซลูชันระบายความร้อนสําหรับเดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™แบบบรรจุกล่อง
  3. โปรดกลับไปที่ ผู้ผลิตมาเธอร์บอร์ดของคุณสําหรับปัญหานี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 30 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้