ID บทความ: 000032256 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 03/01/2024

ทําไมโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ ของฉันถึงติดอยู่ที่ความถี่ที่กําหนด

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาความถี่สําหรับโปรเซสเซอร์

คำอธิบาย

โปรเซสเซอร์ติดอยู่ที่ความถี่ที่กําหนดและไม่สามารถเข้าถึงความจุได้เต็มที่

ความละเอียด

ในระบบที่ประกอบเองด้วยโปรเซสเซอร์ Intel® แบบบรรจุกล่อง คุณอาจลองเคล็ดลับในการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า BIOS ของคุณเป็นข้อมูลล่าสุด
  2. ตรวจให้แน่ใจว่าได้เลือกโซลูชันระบายความร้อนที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าพลังงานพื้นฐานของโปรเซสเซอร์ หรือ Thermal Design Power (TDP) ตามความต้องการหรือข้อกําหนดของคุณ ดูวิธีการเลือกโซลูชันระบายความร้อนสําหรับเดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™แบบบรรจุกล่อง
  3. โปรดติดต่อผู้ผลิต เมนบอร์ดของคุณสําหรับปัญหานี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 40 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้