ตรวจไม่พบ M.2 SATA SSD บน ชุด Intel® NUC NUC5i3RYHS, NUC5i3RYHSN

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000032179

13/06/2023

สิ่งที่คุณเห็นคืออะไร
ตรวจไม่พบ M.2 SATA SSD ที่ติดตั้งของคุณเมื่อติดตั้งใน Intel NUC ต่อไปนี้:

  • ชุด Intel® NUC NUC5i3RYHS
  • ชุด Intel® NUC NUC5i3RYHSN

ทําไมคุณถึงเห็น
ไดรฟ์ Solid-State M.2 SATA ไม่รองรับการออกแบบโปรเซสเซอร์และบอร์ดบน Intel NUC รุ่นเหล่านี้

วิธีแก้ไข
คุณจะต้องติดตั้ง M.2 NVMe PCIe SSD แทน