ID บทความ: 000032169 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 17/04/2024

วิธีแก้ไขปัญหาการกระตุกในขณะที่เล่นเกม

สิ่งแวดล้อม

Windows® 10, 64-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ขั้นตอนที่ควรลองทําเมื่อภาพวูบหรือภาพขาดตอนปรากฏขึ้นขณะกําลังเล่นเกม

คำอธิบาย

ในขณะที่เล่นเกม ผู้ใช้จะพบอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้: กระตุก กระพริบ และมีรอยขีดข่วนที่ระดับภาพ

ความละเอียด
 1. ยืนยันว่าไม่มีอัปเดต BIOS หรือระบบปฏิบัติการ
 2. อัปเดตไดรเวอร์กราฟิกโปรเซสเซอร์ Intel®
 3. ตรวจสอบการตั้งค่าแผนการใช้พลังงาน
  • กด Windows + R
  • ในหน้าต่าง Run ให้พิมพ์ powercfg.cpl แล้วกด OK
  • ภายใต้ เลือกหรือกําหนดแผนการใช้พลังงานเอง แผนการใช้พลังงานที่เลือกในปัจจุบันจะแสดงขึ้น (ตั้งค่าเป็นสมดุลตามค่าเริ่มต้น) ทางด้านขวาของแผนการใช้พลังงานปัจจุบัน ให้เลือกตัวเลือกสําหรับ เปลี่ยนการตั้งค่าแผน
  • คลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพลังงานขั้นสูง
  • เลื่อนลงค้นหา การจัดการพลังงานของโปรเซสเซอร์ และขยาย
  • ขยายสถานะ สูงสุดของโปรเซสเซอร์
  • ดับเบิลคลิกที่แบตเตอรี่และตั้งค่าเป็น 100 จากนั้นทําเช่นเดียวกันสําหรับเสียบปลั๊ก
  • คลิก นําไปใช้ แล้วคลิก ตกลง เพื่อออก
 4. ปิด Windows Game Bar และ Game DVR
  • กด Windows + S
  • ในกล่องค้นหา Windows ให้พิมพ์การตั้งค่าแถบเกม แล้วกด Enter
  • ภายใต้การควบคุมวิธีการเปิดและจดจําเกมของคุณปิดตัวเลือกสําหรับบันทึกคลิปเกม ภาพหน้าจอและการออกอากาศโดยใช้แถบเกม
  • จากเมนูซ้ายมี ด้านล่าง Game Bar โดยตรง เลือก Game DVR
  • ปิดบันทึกในพื้นหลังในขณะที่ฉันกําลังเล่นเกม
 5. หากทําได้ ให้ทดสอบการกําหนดค่าโดยไม่ต้องใช้การ์ดวิดีโอเฉพาะ (เช่น ใช้กราฟิกในตัวเท่านั้น) หรือทดสอบการกําหนดค่าโดยใช้การ์ดวิดีโอเฉพาะอื่นๆ (ถ้าเป็นไปได้)
  • หากพบปัญหาเดียวกันโปรดติดต่อนักพัฒนาเกม

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้