เริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC Kit NUC7i3BNHX1 ที่มีหน่วยความจำ Intel® Optane™

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000032016

03/04/2020

ต่อไปนี้เป็นรายการตรวจสอบสำหรับคุณในการเริ่มใช้งาน Intel® NUC Kit NUC7i3BNHX1 ที่มีหน่วยความจำ Intel® Optane™