เริ่มต้นใช้งานชุด Intel® NUC NUC7i3BNHX1 ด้วยหน่วยความจํา Intel® Optane™

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000032016

17/05/2023

นี่คือรายการตรวจสอบสําหรับคุณที่จะเริ่มใช้งานชุด Intel® NUC NUC7i3BNHX1 พร้อมหน่วยความจํา Intel® Optane™