เริ่มต้นใช้งานIntel® NUC Kit NUC7i7BNHX1 ด้วยหน่วยความจํา Intel® Optane™

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000032014

26/08/2021

นี่เป็นรายการตรวจสอบสําหรับคุณที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานIntel® NUC Kit NUC7i7BNHX1 พร้อมหน่วยความจํา Intel® Optane™