ผลิตภัณฑ์ Intel® vPro™ และ Intel® NUC

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000031997

13/01/2021

ผลิตภัณฑ์ Intel® NUC ต่อไปนี้สนับสนุน Intel® vPro™:

 • ชุด® Intel® NUC M15V
 • Intel® NUC 11 Pro Mini PC NUC11TNKv7
 • Intel® NUC 11 Pro Mini PC NUC11TNKv5
 • ชุด® Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHv70L
 • ชุด® Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHv7
 • ชุด® Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv7
 • ชุด® Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHv50L
 • ชุด® Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHv5
 • ชุด® Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv5
 • บอร์ด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNBv7
 • บอร์ด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNBv5
 • Intel® NUC Kit NUC9VXQNX
 • Intel® NUC Kit NUC9V7QNX
 • Intel® NUC Board NUC9VXQNB
 • Intel® NUC Board NUC9V7QNB
 • Intel® NUC 8 Pro Mini PC NUC8v7PNK
 • มินิพีซี Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNK
 • ชุด® Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNH
 • ชุด® Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNK
 • ชุดเครื่องมือ Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNH
 • ชุด® Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNK
 • บอร์ด Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNB
 • บอร์ด Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNB
 • Intel® NUC Board NUC7i7DNBE
 • Intel® NUC Board NUC7i5DNBE
 • Intel® NUC Kit NUC7i7DNKE
 • Intel® NUC Kit NUC7i7DNHE
 • Intel® NUC Kit NUC7i5DNHE
 • Intel® NUC Kit NUC7i5DNKE
 • Mini PC Intel® NUC 7 Business พร้อม Windows® 10 Pro - NUC7i5DNKPC
 • Intel® NUC Kit NUC5i5MYHE
 • Intel® NUC Board NUC5i5MYBE