ผลิตภัณฑ์ Intel® vPro™ และ Intel® NUC

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000031997

27/03/2023

ผลิตภัณฑ์ Intel® NUC ต่อไปนี้รองรับ Intel® vPro™:

ชุด Intel® NUC
ชุด Intel® NUC 13 Pro (NUC13ANHv7)
ชุด Intel® NUC 13 Pro (NUC13ANKv7)
ชุด Intel® NUC 13 Pro (NUC13ANHv5)
ชุด Intel® NUC 13 Pro (NUC13ANKv5)
ชุด Intel® NUC 12 Pro X - NUC12DCMv9
ชุด Intel® NUC 12 Pro X - NUC12DCMv7
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHv70Z
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHv70L
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHv7
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKv70Z
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKv7
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHv50Z
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHv50L
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHv5
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKv50Z
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKv5
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHv70L
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHv7
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv7
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHv50L
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHv5
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv50Z
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv5
ชุด Intel® NUC NUC9VXQNX
ชุด Intel® NUC NUC9V7QNX
ชุดเครื่องมือ Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNH
ชุดเครื่องมือ Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNK
ชุดเครื่องมือ Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNH
ชุดเครื่องมือ Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNK
ชุด Intel® NUC NUC7i7DNKE
ชุด Intel® NUC NUC7i7DNHE
ชุด Intel® NUC NUC7i5DNHE
ชุด Intel® NUC NUC7i5DNKE
ชุด Intel® NUC NUC5i5MYHE

 

มินิพีซี Intel® NUC
มินิพีซี Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv7
มินิพีซี Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv5
มินิพีซี Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNK
มินิพีซี Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNK
Intel® NUC 7 Business มินิพีซีพร้อม Windows® 10 Pro - NUC7i5DNKPC

 

บอร์ด Intel® NUC
บอร์ด Intel® NUC 13 Pro (NUC13ANBv5)
บอร์ด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSBv7
บอร์ด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSBv5
บอร์ด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNBv7
บอร์ด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNBv5
Intel® NUC Board NUC9VXQNB
Intel® NUC Board NUC9V7QNB
บอร์ด Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNB
บอร์ด Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNB
Intel® NUC Board NUC7i7DNBE
Intel® NUC Board NUC7i5DNBE
Intel® NUC Board NUC5i5MYBE