ผลิตภัณฑ์ intel® vPro และ™ Intel® NUC

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000031997

23/11/2020

ผลิตภัณฑ์ Intel® NUC รุ่นดังต่อไปนี้รองรับ ™ intel® vPro:

 • ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15V
 • ชุด Intel® NUC NUC9VXQNX
 • ชุด Intel® NUC NUC9V7QNX
 • บอร์ด Intel® NUC NUC9VXQNB
 • บอร์ด Intel® NUC NUC9V7QNB
 • Intel® NUC 8 Pro Mini PC NUC8v7PNK
 • Intel® NUC 8 Pro Mini PC NUC8v5PNK
 • ชุด Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNH
 • ชุด Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNK
 • ชุด Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNH
 • ชุด Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNK
 • บอร์ด Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNB
 • บอร์ด Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNB
 • บอร์ด Intel® NUC NUC7i7DNBE
 • บอร์ด Intel® NUC NUC7i5DNBE
 • ชุด Intel® NUC NUC7i7DNKE
 • ชุด Intel® NUC NUC7i7DNHE
 • ชุด Intel® NUC NUC7i5DNHE
 • ชุด Intel® NUC NUC7i5DNKE
 • Intel® NUC 7 Business, Mini PC ที่มี Windows® 10 Pro-NUC7i5DNKPC
 • ชุด Intel® NUC NUC5i5MYHE
 • บอร์ด Intel® NUC NUC5i5MYBE