ID บทความ: 000031878 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 31/08/2021

ไม่สามารถรับความละเอียดที่สูงกว่าใน Intel® NUC Kit NUC8i7HVK

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ขั้นตอนการแก้ปัญหาในการตั้งค่าความละเอียดการแสดงผลที่สูงขึ้น

คำอธิบาย

เมื่อพยายามเปลี่ยนความละเอียดในการตั้งค่าจอแสดงผล จะแสดงให้เห็นว่าความละเอียดสูงสุดคือ 1920x1080 แม้ว่า Intel® NUC จะเชื่อมต่อกับทีวี 4K แล้วก็ตาม

วิธีแก้ไข

Intel® NUC Kit NUC8i7HVK มีสององค์ประกอบกราฟิก: กราฟิก HD Intel® และกราฟิก Radeon™ RX Vega M

คุณควรอัปเดตไดรเวอร์สําหรับส่วนประกอบทั้งสองให้ทันสมัยอยู่เสมอ หากมีการติดตั้งไดรเวอร์ทั้งสองไว้และปัญหายังคงอยู่ ให้ทําตามขั้นตอนถัดไป:

  1. ถอนการติดตั้ง กราฟิก HD Intel® และกราฟิก Radeon™ RX Vega
  2. หลังจากถอนการติดตั้งไดรเวอร์แล้ว ให้ เปิด ตัวจัดการอุปกรณ์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์จอแสดงผลชื่อ Microsoft Basic Display Adapter หากไม่ ให้ ถอนการติดตั้ง อีกครั้งจนกว่าจะถึงเวลาดังกล่าว
  3. ไปที่ เว็บไซต์ ศูนย์ดาวน์โหลด Intel® และดาวน์โหลดไดรเวอร์กราฟิก HD Intel® ล่าสุด
  4. ไปที่เว็บไซต์ไดรเวอร์ AMDและดาวน์โหลดไดรเวอร์กราฟิก Radeon™ RX Vega M ล่าสุด
  5. ติดตั้ง กราฟิก HD Intel® ก่อนแล้วรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์
  6. หลังเริ่มต้นระบบใหม่ ให้ดําเนินการ ติดตั้งกราฟิก Radeon™ RX Vega (แนะนําให้รีสตาร์ต)
  7. ตรวจสอบว่าคุณตั้งค่าความละเอียดให้สูงกว่าได้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

คำประกาศสิทธิ์

1

การโพสต์และการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของ Intel.com

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้