ตัวเลือกการสนับสนุนลูกค้าสำหรับไดรเวอร์ Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller ที่เลิกผลิตแล้ว

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000031615

28/11/2018

ไดรเวอร์ Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller จะถูกยกเลิกเมื่อวันที่1มกราคม๒๐๑๙ ตัวเลือกการสนับสนุนที่พร้อมใช้งานประกอบด้วย:

หมาย เหตุตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Intel ไม่ตอบสนองต่อโทรศัพท์แชทฟอรัมการสนับสนุนของชุมชนหรือการสอบถามทางอีเมลสำหรับผลิตภัณฑ์แบบบริการตนเอง