เริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC Kit NUC5i3RYHSN

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000031104

13/11/2019

ต่อไปนี้เป็นรายการตรวจสอบสำหรับคุณในการเริ่มใช้งาน Intel® NUC Kit NUC5i3RYHSN ของคุณ