เริ่มต้นด้วย ชุด Intel® NUC NUC5i3RYHSN

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000031104

26/07/2023

นี่คือรายการตรวจสอบเพื่อให้คุณเริ่มต้นใช้งานชุด Intel® NUC NUC5i3RYHSN ของคุณ