เอกสารข้อบังคับสำหรับ Intel® NUC Mini Pc NUC8i7BEKQA, NUC8i7BEHGA, NUC8i5BEKPA, NUC8i5BEHFA และ NUC8i3BEHFA

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000030778

28/10/2020

ใบรับรองและประกาศอธิบายถึงเครื่องหมายกำกับดูแลและข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับ:

  • Mini PC Intel® NUC NUC8i7BEHGA, NUC8i5BEHFA, NUC8i3BEHFA (รุ่นกำกับดูแล: NUC8BEH)
  • Mini PC Intel® NUC NUC8i7BEKQA NUC8i5BEKPA (รุ่นกำกับดูแล: NUC8BEK)

บางภูมิภาคจำเป็นต้องมีการรับรองเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงอยู่ที่นี่ Intel® NUCs ที่ระบุไว้ด้านบนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ L10 ซึ่งหมายความว่าพวกเขาประกอบด้วย:

  • ความ ทรง จำ
  • ไดรฟ์จัดเก็บข้อมูล
  • ระบบปฏิบัติการ (Windows® 10 Home)

ใบรับรองและประกาศสำหรับ:

ภูมิภาคผลิตภัณฑ์เอกสารกำกับดูแล
ทุกภูมิภาคNUC8i7BEHGA, NUC8i5BEHFA,
NUC8i3BEHFA, NUC8i7BEKQA,
NUC8i5BEKPA
การประกาศเรื่องความสอดคล้องของ Intel PDF icon
ขนาดไฟล์: ๒๐๑ KB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๑๘
CB-IEC ๖๐๙๕๐ใบรับรอง-LVD, CE Safety PDF icon
ขนาดไฟล์: ๒๑๔ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๘
CB-IEC ๖๒๓๖๘ใบรับรอง-LVD, CE Safety PDF icon
ขนาดไฟล์: ๒๑๕ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๘
MDDS (เอกสารข้อมูลการประกาศวัสดุ) PDF icon
ขนาดไฟล์: 506 KB
วันที่: เมษายน๒๐๑๙
จีนNUC8i7BEHGA, NUC8i5BEHFA,
NUC8i3BEHFA, NUC8i7BEKQA,
NUC8i5BEKPA
ใบรับรองความปลอดภัยของ CCC จีน CCC EMCPDF icon
ขนาดไฟล์: ๙๓๖ KB
วันที่: เมษายน๒๐๑๙
อินเดียNUC8i7BEHGA, NUC8i5BEHFA,
NUC8i3BEHFA, NUC8i7BEKQA,
NUC8i5BEKPA
ใบรับรองอะแดปเตอร์ BIS ของอินเดียPDF icon
ขนาดไฟล์: ๒๘๐ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๘
เกาหลีNUC8i7BEHGA, NUC8i5BEHFA,
NUC8i3BEHFA
ใบรับรอง KC เกาหลีใต้PDF icon
ขนาดไฟล์: ๘๕๔ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๘
NUC8i7BEKQA, NUC8i5BEKPAใบรับรอง KC เกาหลีใต้PDF icon
ขนาดไฟล์: ๘๕๙ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๘
ศรีลังกาNUC8i7BEHGA, NUC8i5BEHFA,
NUC8i3BEHFA
ใบรับรอง RF ศรีลังกาPDF icon
ขนาดไฟล์: ๕๙๕ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๘
NUC8i7BEKQA, NUC8i5BEKPAใบรับรอง RF ศรีลังกาPDF icon
ขนาดไฟล์: ๖๘๓ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๘
ไต้หวันNUC8i7BEHGA, NUC8i5BEHFA,
NUC8i3BEHFA
ใบรับรอง RoHS BSMI ของไต้หวันPDF icon
ขนาดไฟล์: ๑๓๘ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๘
NUC8i7BEKQA, NUC8i5BEKPAไต้หวัน BSMI RoHS Certificat ePDF icon
ขนาดไฟล์: ๑๓๗ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๘
ไทยNUC8i7BEHGA, NUC8i5BEHFA,
NUC8i3BEHFA, NUC8i7BEKQA,
NUC8i5BEKPA
คำประกาศเรื่องความสอดคล้องของประเทศไทยPDF icon
ขนาด: ๓.๒๒ MB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๘
เวียดนามNUC8i7BEHGA, NUC8i5BEHFA,
NUC8i3BEHFA
ใบรับรอง RF เวียดนามPDF icon
ขนาดไฟล์: ๙๗๕ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๘
NUC8i7BEKQA, NUC8i5BEKPAใบรับรอง RF เวียดนามPDF icon
ขนาดไฟล์: ๙๗๖ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๘

 

ใบรับรองอื่นๆ
ใบรับรอง MSDS สำหรับแบตเตอรี่ CMOSPDF icon
ขนาดไฟล์: ๓๙๕ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๒๐