วิธีการรับ๑.๗๓ Gbps ด้วย Intel® Wireless-AC ๙๒๖๐และ๙๕๖๐

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000030670

29/01/2020

สิ่งที่ฉันเห็น

Intel® Wireless-AC ๙๒๖๐และ๙๕๖๐ไม่เชื่อมต่อกับอัตราการเชื่อมโยง 1.73 Gbps

เหตุใดฉันจึงเห็น

อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

  • จุดการเข้าถึงแบบไร้สาย (AP) ไม่รองรับหรือไม่ได้รับการกำหนดค่าให้เปิดใช้งานความกว้างของช่องสัญญาณ๑๖๐ MHz (หรือที่เรียกอีกอย่างว่า HT160) และ/หรือ
  • อะแดปเตอร์ไร้สาย Intel®ถูกกำหนดค่าให้ 20 MHz เท่านั้นสำหรับความกว้างของช่องสัญญาณ5GHz เท่านั้น

Intel Wireless-AC ๙๒๖๐และ๙๕๖๐ใช้ความกว้างของช่องสัญญาณ๑๖๐ MHz เพื่อให้ได้อัตรา๑.๗๓ Gbps

หมาย เหตุIntel® Wireless-AC ๙๒๖๐และ๙๕๖๐สนับสนุนเฉพาะการกำหนดค่าความกว้างของช่องสัญญาณ๑๖๐ MHz ที่ต่อเนื่องเท่านั้น ไม่รองรับการกำหนดค่า๘๐ MHz แบบไม่ต่อเนื่อง (หรือ๘๐ + ๘๐ MHz)

วิธีการแก้ไข

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ขอแนะนำ Intel® Wireless-AC 2x2 ๑๖๐ MHz
โปรโตคอล Wi-fi และอัตราข้อมูลที่แตกต่างกัน