ขั้นตอนที่ไฟล์กลไกการติดตั้งสำหรับอุปกรณ์เจาะหลายตัวสำหรับกล้อง D415 และ D435 Intel® RealSense™

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000030540

05/12/2018

คุณสามารถใช้ไฟล์ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อ3D พิมพ์กลไกการติดตั้งสำหรับกล้อง D415 และ D435 Intel® RealSense™หลายตัว

กลไกการติดตั้งสำหรับกล้อง D415 รองรับกล้องสี่ตัว

กลไกการติดตั้งสำหรับกล้อง D435 สามารถ รองรับกล้องได้6ตัว