ID บทความ: 000030530 ประเภทข้อมูล: ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 27/06/2022

จะดาวน์โหลดIntel Graphics Driverสําหรับโปรเซสเซอร์เจนเนอเรชั่น 7 และ 8 สําหรับ Windows* 7 ได้จากที่ใด

สิ่งแวดล้อม

โปรเซสเซอร์เจนเนอเรชั่น 7 โปรเซสเซอร์เจนเนอเรชั่น 8

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ระบบปฏิบัติการที่รองรับสําหรับผลิตภัณฑ์กราฟิก Intel®

คำอธิบาย

ไม่พบไดรเวอร์กราฟิกในเว็บไซต์ Intel
จะดาวน์โหลดไดรเวอร์กราฟิก Intel สําหรับโปรเซสเซอร์ Kaby Lake และ Coffee Lake สําหรับ Windows 7 ได้จากที่ใด

ความละเอียด

Intel ไม่รองรับไดรเวอร์กราฟิก Windows* 7 สําหรับโปรเซสเซอร์เจนเนอเรชั่น 7 และเจนเนอเรชั่น 8

เนื่องจาก Microsoft หยุดการสนับสนุนทั่วไปสําหรับ Windows 7 เราจึงไม่สามารถให้ไดรเวอร์กราฟิก Windows 7 สําหรับโปรเซสเซอร์เจนเนอเรชั่น 7 และเจนเนอเรชั่น 8 ได้

อ่านคําประกาศกลยุทธ์การสนับสนุน Windows 7

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้