คําแนะนําทางเทคนิค (TA-338060-001) – ข้อผิดพลาดของคําสั่งรูปแบบผู้ดูแลระบบ NVMe* บน Intel® Optane™ SSD DC P4800X

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000030260

26/01/2022

ดูคําแนะนําทางเทคนิคด้านล่างสําหรับข้อมูลเกี่ยวกับความล้มเหลว/ข้อผิดพลาดของคําสั่งรูปแบบผู้ดูแลระบบ NVMe ในผลิตภัณฑ์ Intel® Optane™ SSD DC ซีรีส์ P4800X

คําแนะนําทางเทคนิค – TA-338060 (PDF) PDF icon
ขนาด: 331 KB
วันที่: สิงหาคม 2018
การปรับปรุงแก้ไข: 001

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*