คําแนะนําทางเทคนิค (TA-338060-001) – ข้อผิดพลาดของคําสั่งรูปแบบผู้ดูแลระบบ NVMe* บน Intel® Optane™ SSD ซีรีส์ DC P4800X

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000030260

26/04/2023

ดูคําแนะนําทางเทคนิค (TA) ด้านล่างสําหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อผิดพลาด/ข้อผิดพลาดของคําสั่งรูปแบบการดูแล NVMe ในผลิตภัณฑ์ Intel® Optane™ SSD DC ซีรี่ส์ P4800X

คําแนะนําทางเทคนิค – TA-338060 (PDF) PDF icon
ขนาด: 331 KB
วันที่: สิงหาคม 2018
การปรับปรุงแก้ไข: 001

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*