ID บทความ: 000030006 ประเภทข้อมูล: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 07/08/2021

วิธีการตรวจสอบไฟล์ที่เสียหายและซ่อมแซม

สิ่งแวดล้อม

Intel® Core™ i7-6700K Processor

windows764bit

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

วิธีใช้เครื่องมือตรวจสอบไฟล์ระบบเพื่อตรวจสอบไฟล์ที่เสียหายและซ่อมแซมไฟล์

คำอธิบาย

ระบบจะค้างขึ้นแบบสุ่มและแอปพลิเคชันจะไม่ตอบสนอง
รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อพยายามเปิดแอปพลิเคชัน:

ไม่แสดงตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยและการปิดระบบ กระบวนการล็อกออนไม่สามารถแสดงตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยและการล็อกออนเมื่อมีการกด CTRL+ALT+DELETE หากระบบปฏิบัติการไม่ตอบสนอง ให้กด ENTER หรือรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์โดยใช้สวิตช์เปิด/ปิดเครื่อง

ความละเอียด

โดยการเรียกใช้งานเครื่องมือตรวจสอบไฟล์ระบบและปฏิบัติตามคําแนะนําที่นี่ ระบบจะค้นหาและซ่อมแซมไฟล์ที่เสียหายเพื่อแก้ไขปัญหา

หมาย เหตุเนื้อหาบนไซต์ด้านบนไม่ได้รับการควบคุมโดย Intel ข้อมูลนี้ถูกเสนอเพื่อความสะดวกของคุณและไม่ควรถูกมองว่าเป็นการรับรองโดย Intel เกี่ยวกับร้านค้าหรือบริการที่เสนอ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้