ความเร็ว SSD ช้าเกินไปใน Intel® NUC

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000029915

05/11/2021

สิ่งที่คุณเห็นคืออะไร

ประสิทธิภาพที่ต่ําและความเร็วช้าด้วย M.2 SSD ที่ติดตั้งไว้ในชุด Intel® NUC

  • ความเร็วประมาณครึ่งหนึ่งของสิ่งที่คาดหวัง
  • ความเร็วอยู่ที่ 1500MB/s หรือต่ํากว่า เมื่อควรมีความเร็วมากกว่า 3000 MB/s


ทําไมคุณถึงเห็น

มีข้อผิดพลาดในการตั้งค่า ME


วิธีแก้ไข