ID บทความ: 000029862 ประเภทข้อมูล: ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 07/07/2021

วัสดุในกล้องถ่ายรูประยะชัดลึก Intel® RealSense™ ซีรี่ส์ D400 คืออะไร

สิ่งแวดล้อม

Intel® RealSense™ระยะชัดลึก D415 Intel® RealSense™ระยะชัดลึก D435

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ที่ที่จะค้นหาเอกสารข้อมูลคําประกาศวัสดุที่ใช้กับIntel® RealSense™ระยะชัดลึกซีรี่ส์ D400

คำอธิบาย

ค้นพบไฟล์ MDDS (Material Declaration Data Sheet) ได้ที่ไหนในกล้องซีรี่ส์ D400

ความละเอียด

หาข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ ของกล้องใน QDMS ได้

  • รหัสผลิตภัณฑ์เพื่อ RealSense D415: 82635ASRCDVKHV
  • รหัสผลิตภัณฑ์เพื่อ RealSense D435: 82635AWGDVKPRQ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 2 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้