คู่มือการผสานรวมและคู่มือผู้ใช้สำหรับ Intel® NUC 8 ที่กระตือรือร้น, มินิพีซีที่ใช้ Windows 10 Home-NUC8i7HVKVAW

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000029585

13/11/2019

คู่มือการผสานรวมและผู้ใช้จะให้คำแนะนำการติดตั้งทีละขั้นตอนสำหรับ Intel® NUC 8 ที่กระตือรือร้น, มินิพีซีที่ใช้ Windows 10 Home-NUC8i7HVKVAW

คู่มือการผสานรวม (โปสเตอร์)คู่มือผู้ใช้
คู่มือการผสานรวมPDF icon
ขนาด: ๔.๗๕ MB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๑๘
ฉบับปรับปรุง: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
ขนาด: ๑.๑๔ MB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๘
ฉบับปรับปรุง: 2