เริ่มต้นใช้งานชุด Intel® NUC NUC8i5BEH

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000029576

16/05/2023

นี่คือรายการตรวจสอบสําหรับคุณที่จะเริ่มใช้งานชุด Intel® NUC NUC8i5BEH ของคุณ