เริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC Kit NUC8i5BEH

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000029576

24/12/2019

ต่อไปนี้เป็นรายการตรวจสอบสำหรับคุณในการเริ่มใช้งาน Intel® NUC Kit NUC8i5BEH ของคุณ