เริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC Kit NUC8i5BEK

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000029575

25/08/2021

นี่คือรายการตรวจสอบสําหรับคุณที่จะเริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC Kit NUC8i5BEK ของคุณ