เริ่มต้นใช้งาน ชุด Intel® NUC NUC8i3BEH

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000029574

29/09/2022

นี่คือรายการตรวจสอบสําหรับคุณที่จะเริ่มใช้งานชุด Intel® NUC NUC8i3BEH ของคุณ