เริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC Kit NUC8i3BEK

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000029573

07/02/2020

ต่อไปนี้เป็นรายการตรวจสอบสำหรับคุณในการเริ่มใช้งาน Intel® NUC Kit NUC8i3BEK ของคุณ