เริ่มต้นด้วยชุด Intel® NUC NUC8i3BEK

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000029573

07/11/2023

นี่คือรายการตรวจสอบเพื่อให้คุณเริ่มต้นใช้งานชุด Intel® NUC NUC8i3BEK ของคุณ