เริ่มต้นด้วย Intel® NUC 8 Enthusiast NUC8i7HVKVAW

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000029566

07/11/2023

นี่คือรายการตรวจสอบสําหรับคุณในการเริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC 8 Enthusiast- NUC8i7HVKVAW