เริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC 8 Business NUC8i7HNKQC

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000029527

25/08/2021

นี่เป็นรายการตรวจสอบสําหรับคุณที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC 8 Business - NUC8i7HNKQC