วิธีการติดตั้งไคลเอนต์ Intel Unite® Mac OS ด้วยโหมด A/V อย่างเงียบๆ

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000029498

22/04/2019

เพื่อที่จะติดตั้งไคลเอนต์ Mac OS Intel Unite®ที่มีโหมด A/V ผู้ดูแลระบบ IT สามารถเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

รูปแบบการตรวจสอบ/แอพพลิเคชั่น/เนื้อหา/MacOS/intel \ รวม-ไดรเวอร์ installaudio