การอัปเดตโมดูลหน่วยความจําIntel® Optane™ (INTEL-SA-00114)

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000029394

26/04/2022

Intel ได้ระบุปัญหาที่บางระบบกําหนดค่าด้วยการเข้ารหัสดิสก์ทั้งหมด และโมดูลหน่วยความจําIntel® Optane™อาจเสี่ยงต่อการเก็บข้อมูลที่เหลืออยู่โดยไม่ได้เข้ารหัสและอาจเข้าถึงได้ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ

Microsoft BitLocker* เป็นโซลูชันการเข้ารหัสดิสก์ทั้งหมดที่ใช้ซอฟต์แวร์บนไดรฟ์ข้อมูลที่เปิดใช้งานหน่วยความจําIntel® Optane™ ไม่รองรับโซลูชันการเข้ารหัสลับดิสก์ทั้งหมดที่ใช้ซอฟต์แวร์อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยีที่ได้รับผลกระทบ

ปัญหาอาจส่งผลกระทบต่อระบบที่มีโมดูลหน่วยความจํา Intel® Optane™ และ Microsoft BitLocker* ที่เปิดใช้งาน โดยอิงตาม:

  • เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 7
  • เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 8
  • โมบายล์โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 8
  • โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ X-ซีรี่ส์
  • โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E

การกําหนดค่าที่ได้รับผลกระทบ

  • หน่วยความจํา Intel® Optane™ + การเข้ารหัสดิสก์ทั้งหมด

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงคําแนะนําด้านการลดความเสี่ยง ให้ไปที่ Intel Security Advisory INTEL-SA-00114