เคล็ดลับในการเล่นเนื้อหา 4K, HDR หรือ 3D บน Intel® NUC

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000029357

31/05/2023

แนวทางเหล่านี้จะช่วยคุณตั้งค่า Intel® NUC ของคุณให้เล่นเนื้อหาระดับ 4K หรือ HDR

คลิก หรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

รองรับอุปกรณ์สําหรับ 4K/HDR

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Intel NUC และจอแสดงผลของคุณรองรับเนื้อหา 4K/HDR

Intel® NUC ตรวจสอบ ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ สําหรับ Intel NUC ของคุณ ดูที่ส่วนระบบย่อยของกราฟิกโปรเซสเซอร์หรือความสามารถด้านกราฟิก
จอแสดงผลหรือทีวี ตรวจสอบคุณสมบัติในคู่มือผลิตภัณฑ์หรือบนเว็บไซต์ของผู้ผลิต
เอกสารข้อมูล HDR

ดู High Dynamic Range (HDR) บนเอกสารไวท์เปเปอร์กราฟิก Intel เอกสารนี้อธิบายถึงเทคโนโลยี HDR และให้รายละเอียดเกี่ยวกับการสนับสนุน HDR บนแพลตฟอร์มกราฟิก Intel ที่ใช้ Windows® 10

กําลังเล่นไฟล์ HEVC/H.265

ในการเล่นสื่อที่เข้ารหัส HEVC/H.265 ในแอปพลิเคชัน Windows ภาพยนตร์ และ TV ให้ ติดตั้ง Windows HEVC Codec ไปที่ หน้า HEVC Video Extensions เพื่อรับตัวแปลงสัญญาณ HEVC มีค่าธรรมเนียม $0.99

อีกทางเลือกหนึ่งคือแอพพลิเคชั่น เครื่องเล่นมีเดีย VLC* ที่มีอยู่จาก VideoLAN ดาวน์โหลดได้ฟรีและมีตัวถอดรหัสให้เล่นไฟล์ HEVC/H.265

HDR ไม่สามารถทํางานกับ Thunderbolt™ ได้

Intel® NUC NUC7i5BNx และ NUC7i7BNx บางเวอร์ชันอาจต้องมี การอัปเดตเฟิร์มแวร์ เพื่อให้ HDR ทํางานได้

อุปกรณ์ใดๆ ที่มี SA# ด้านล่างหรือสูงกว่า ก็ได้มีการอัปเดตแล้ว

รหัสผลิตภัณฑ์ มม # Sa #
BOXNUC7I7BNH 950951 J31153-311
BOXNUC7I7BNHL 950952 J57677-310
BOXNUC7I5BNK 950955 J31159-311
BOXNUC7I5BNKL 950957 J57665-310
BOXNUC7I5BNH 950959 J31169-311
BOXNUC7I5BNHL 950961 J57645-310
BOXNUC7I5BNHX1 958547 J59438-107
BOXNUC7I7BNHX1 958548 J59452-107
BOXNUC7I5BNHX1L 958756 J61813-309
BOXNUC7I7BNHX1L 958757 J61751-309
BOXNUC7I7BNHXG 960827 J69975-105
BOXNUC7I7BNHXGL 960839 J69977-105
BOXNUC7I5BNHXF 960845 J69978-105
BOXNUC7I5BNHXFL 960846 J69980-105
BOXNUC7I5BNKP 962995 J79521-103
BOXNUC7I5BNKPL 963000 J79544-103
BOXNUC7I7BNKQ 963162 J79498-103
BOXNUC7I7BNKQL 963164 J79519-103
เปิดใช้งานอัตราการรีเฟรช 4K ที่ 60 Hz ด้วยกราฟิก Intel®

วิธีเปิดใช้งาน 4K ที่ 60 Hertz:

 1. เปิด แผงควบคุม เปลี่ยนมุมมองเป็นไอคอนขนาดใหญ่หรือไอคอนขนาดเล็ก

  Icon size

 2. เลือก การตั้งค่ากราฟิก Intel®

  Intel® Graphics Settings

 3. เลือก จอแสดงผล

  Display

 4. เปลี่ยนความละเอียดและ/หรืออัตราการรีเฟรช

  Resolution

เปิดใช้งานอัตราการรีเฟรช 4K ที่ 60 Hz ด้วยกราฟิก Radeon

วิธีเปิดใช้งาน 4K ที่ 60 Hertz:

 1. คลิกขวาที่โลโก้ Windows ทางด้านล่างซ้ายของหน้าจอ แล้วเลือก การตั้งค่า
 2. เลือก จอแสดงผล>ของระบบ
 3. เปลี่ยน ความละเอียด เป็น 3840x2160

  Resolution of 3840x2160


 4. เลือก การตั้งค่าการแสดงผลขั้นสูง

  Advanced display settings


 5. เลือก คุณสมบัติอะแดปเตอร์จอแสดงผล ชื่ออาจเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับจํานวนจอแสดงผลที่เชื่อมต่อ

  Display adapter properties

 6. เลือก แสดงรายการโหมดทั้งหมด

  List All Modes

 7. เลือก 3840x2160, True Color (32-บิต), 60 Hertz จากนั้นคลิก ตกลง

  3840x2160, True Color (32 bit), 60 Hertz

สาย HDMI

ใช้ HDMI ความเร็วสูงระดับพรีเมียมหรือ HDMI ความเร็วสูงระดับพรีเมียมกับสายอีเธอร์เน็ต (บางครั้งเรียกว่าหมวด 2) Intel ทดสอบสายเคเบิลต่อไปนี้สําเร็จด้วยเนื้อหาระดับ 4K/HDR

Atevon*
สายเคเบิล HDMI ความเร็วสูงพร้อมอีเธอร์เน็ต
(ATEVON-HDC01)

Atevon*

BlueRigger*
สายเคเบิล HDMI ความเร็วสูงพร้อมอีเธอร์เน็ต

Bluerigger*

Panasonic*
สายเคเบิล HDMI ความเร็วสูงพร้อมอีเธอร์เน็ต
(RP-CHKX30-K)

Panasonic*

เสียบปลั๊กได้*
USB 3.1 Type-C ไปยัง HDMI 2.0
(USBC-HDMI-CABLE)

4K เท่านั้น ไม่รองรับ HDR

Plugable*

อะแดปเตอร์ HDMI

Intel ทดสอบอะแดปเตอร์ต่อไปนี้สําเร็จด้วยเนื้อหาระดับ 4K/HDR

เสียบปลั๊กได้*
USB 3.1 Type-C ไปยัง HDMI 2.0
(USBC-HDMI)

4K เท่านั้น ไม่รองรับ HDR

Plugable*

เสียบปลั๊กได้*
Mini DisplayPort/Thunderbolt ไปยังอะแดปเตอร์ HDMI 2.0 Active
(MDP-HDMI)

4K เท่านั้น ไม่รองรับ HDR

การเปลี่ยนการสุ่มตัวอย่างย่อยสี/ความลึกของสี

กราฟิก Intel

ไดรเวอร์กราฟิก Intel จะแสดงผลออกโดยอัตโนมัติที่ ความลึกบิตสี สูงสุดและอัตรา สุ่มย่อยโครมา ที่จอแสดงผลจะรองรับ ขณะนี้ไม่มีวิธีเปลี่ยนค่าใดๆ

เมื่อแสดงผลที่ระดับ 4K ด้วยอัตรารีเฟรช 60 Hz ความลึกบิตสูงสุดที่รองรับ เมื่อใช้งาน โหมดสี RGBLคือ 8 บิต

4k output

หากคุณต้องการใช้พื้นที่สี YCbCr ให้เปิดศูนย์ควบคุมกราฟิก Intel®เลือก: แสดง -> Color และเปิด YCbCr

YCbCr

บิตความลึกที่รองรับสูงสุดยังคงเป็น 8 บิต (เมื่อแสดงผลที่ 4K ด้วยอัตรารีเฟรช 60 Hz) แต่จะแสดงเป็น YCbCr444 แทนที่จะเป็น RGB

กราฟิกของบริษัทอื่น

หากคุณกําลังใช้ NUC กับกราฟิกของบริษัทอื่น คุณสามารถเลือกได้ทั้งรูปแบบพิกเซลและความลึกของสี ตัวอย่างเช่น ภาพหน้าจอด้านล่างแสดงตัวเลือกที่มีอยู่ใน NUC ที่ใช้กราฟิก AMD Radeon™

ขณะนี้ยังไม่มีวิธีเปลี่ยนรูปแบบพิกเซลหรือความลึกของสี เว้นแต่จะใช้ Intel NUC กับกราฟิกของบริษัทอื่น จอแสดงผลที่เชื่อมต่อทั้งสองจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ

หมาย เหตุ
 • ยิ่งมีอัตราบิตมาก การ สุ่มตัวอย่างย่อยโครมา ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
 • กราฟิก Intel ไม่รองรับอัตราการสุ่มตัวอย่างสีที่ YCbCr 422 (NUV 4:2:2)

Pixel formatColor Depth

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงการสุ่มตัวอย่างโครมาโดยอิงจากความลึกบิตและอัตราการรีเฟรชที่แตกต่างกันเมื่อใช้ HDMI 2.0, 2.0a และ 2.0b

4K formats supported by HDMI 2.0

ความละเอียดของโทรทัศน์หรือจอภาพ

ตรวจสอบว่าโทรทัศน์หรือจอภาพมีตัวเลือกในการเปลี่ยนความละเอียดของพอร์ต HDMI แต่ละพอร์ตหรือไม่ อาจเป็นเพราะโทรทัศน์หรือจอภาพมีการตั้งค่าเริ่มต้นซึ่งเปิดใช้งานความละเอียดสูงสุดที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น ตัวอย่างเช่น การตั้งค่านี้อาจอยู่ที่ การตั้งค่า > อินพุตภายนอก > รูปแบบสัญญาณ HDMI > รูปแบบที่ปรับปรุงใหม่ ติดต่อผู้ผลิตโทรทัศน์หรือจอภาพของคุณเพื่อรับการสนับสนุนเพิ่มเติม

เล่นเนื้อหา 3D

กราฟิก Intel® ไม่รองรับเนื้อหา 3D สเตอริโอจากอุปกรณ์ที่ใช้เอาต์พุต HDMI 2.x โดยใช้ชิป LSPCON เมื่อเชื่อมต่อกับจอแสดงผล HDMI 2.x ในการเล่นเนื้อหา 3D แบบสเตอริโอ คุณจําเป็นต้องเชื่อมต่อกับจอแสดงผล HDMI 1.4

เว้นแต่ Intel NUC กําลังใช้กราฟิกของบริษัทอื่น พอร์ต HDMI ทั้งหมดบนชุด Intel NUC และ Mini PC เจนเนอเรชั่น 7 ถึงเจนเนอเรชั่น 11 จะเป็น HDMI 2.0 หรือสูงกว่า และใช้ชิป LSPCON

Intel NUC ที่ใช้กราฟิกของบริษัทอื่น
 • ชุด Intel NUC 11 Enthusiast - NUC11PHKi7C
 • มินิพีซี Intel NUC 11 Enthusiast - NUC11PHKi7CAA
 • ชุดแล็ปท็อป Intel NUC 9 Extreme
 • Intel NUC NUC8i7HNK & NUC8i7HNK
 • Intel NUC NUC8i5INH & NUC8i7INH
 • Intel NUC NUC8i3CYSM และ NUC8i3CYSN

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ภาพรวม HDMI 2.1
ค้นหาสายที่เหมาะสม
ตัวอย่างการตั้งค่าโฮมเธียเตอร์สําหรับพีซี
HDMI ไม่สามารถใช้ได้กับ Intel NUC
ปัญหาการแสดงผลเมื่อเชื่อมต่อกับจอแสดงผล 4K ด้วย HDMI