เริ่มต้นใช้งาน Intel® Compute Card CD1C32GK

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000029347

14/11/2019

ต่อไปนี้เป็นรายการตรวจสอบสำหรับคุณในการเริ่มต้นใช้งาน Intel® Compute Card CD1C32GK ของคุณ