เอกสารไวท์เปเปอร์: การส่งมอบการตรวจสอบ Intel Unite®แอพที่มีการระบุความถี่วิทยุ (RFID)

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000029302

22/04/2019

การตรวจสอบ Intel Unite®แอพที่มีการระบุความถี่วิทยุ (RFID) (PDF) PDF icon

เอกสารไวท์เปเปอร์นี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนการพัฒนาและการใช้วิธีการอื่นเพื่ออนุญาตให้แอพพลิเคชั่นไคลเอนต์ Intel Unite®เข้าร่วมเซสชันการประชุมได้ คุณสามารถใช้และปรับใช้โซลูชันนี้เข้ากับสถาบันการศึกษาขององค์กรหรือการเรียนรู้ที่มีการระบุ RFID เพื่อรับรองความถูกต้องของพนักงานหรือบุคคลในองค์กร

ขนาด: ๐.๙๙ MB
วันที่: มิถุนายน๒๐๑๘
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมีAdobe Acrobat Reader*