ID บทความ: 000029254 ประเภทข้อมูล: ระบุผลิตภัณฑ์ของฉัน การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 08/07/2021

วิธีตรวจสอบจํานวนคอร์และเธรดในโปรเซสเซอร์ของฉัน

สิ่งแวดล้อม

Windows® 10

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ค้นหาคอร์และเธรดผ่านตัวจัดการงาน

คำอธิบาย

ไม่แสดงจํานวนคอร์และเธรดที่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ให้กับรุ่นโปรเซสเซอร์ เมื่อใช้แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม

วิธีแก้ไข

ผ่านตัวจัดการงาน

  • เปิดตัวจัดการงาน
  • แท็บ Select Performance
  • มองหาคอร์และโปรเซสเซอร์แบบลอจิคัล (เธรด)

คุณยังสามารถใช้Intel® Processor Identification Utility
มองหาคอร์และเธรดที่ด้านล่างแท็บความถี่โปรเซสเซอร์

 

คำประกาศสิทธิ์

1

การโพสต์และการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของ Intel.com

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้