ID บทความ: 000029254 ประเภทข้อมูล: ระบุผลิตภัณฑ์ของฉัน การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 19/12/2022

วิธีการตรวจสอบจํานวนคอร์และเธรดในโปรเซสเซอร์ของฉัน

สิ่งแวดล้อม

Windows® 10*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

หลายวิธีในการตรวจสอบจํานวนคอร์และเธรดของโปรเซสเซอร์

คำอธิบาย

ไม่แสดงจํานวนคอร์และเธรดที่ถูกต้องตามที่ระบุไว้สําหรับรุ่นโปรเซสเซอร์ เมื่อใช้แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม

วิธีแก้ไข

ผ่านตัวจัดการงานของ Windows:

  • เปิด ตัวจัดการงาน (กด Ctrl+Shift+Esc)
  • เลือก แท็บประสิทธิภาพ
  • ค้นหา คอร์และโปรเซสเซอร์ลอจิคัล (เธรด)

 

ผ่านตัวจัดการอุปกรณ์ Windows:

  • เปิด ตัวจัดการอุปกรณ์ (ในกล่องค้นหาของแถบงาน ให้พิมพ์ใน "ตัวจัดการอุปกรณ์" แล้วเลือก เปิด)
  • คลิกที่ ">" เพื่อขยายส่วนโปรเซสเซอร์
  • นับ จํานวนรายการที่จะได้จํานวนโปรเซสเซอร์ลอจิคัล

คุณยังสามารถใช้Intel® Processor Identification Utility:

  • ในส่วนความถี่โปรเซสเซอร์ของยูทิลิตี้ ให้มองหาเธรดและคอร์

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 113 ผลิตภัณฑ์

โปรแกรมการเปลี่ยนคืน FDIV

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้