เริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC 7 Business, Mini PC ที่มี Windows® 10 Pro-NUC7i3DNHNC

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000029157

07/02/2020

รายการตรวจสอบเพื่อเริ่มใช้งาน Intel® NUC 7 Business, Mini PC ที่มี Windows® 10 Pro-NUC7i3DNHNC