เริ่มต้นใช้งาน Mini PC Intel® NUC 7 Business พร้อม Windows® 10 Pro - NUC7i3DNHNC

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000029157

25/08/2021

รายการตรวจสอบที่จะเริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC 7 Business ของคุณ คือ Mini PC พร้อม Windows® 10 Pro - NUC7i3DNHNC