เอกสาร Intel® RealSense™การประมวลผลเชิงลึกโพสต์

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000028866

31/05/2018

ความลึกหลังการประมวลผล Intel® RealSense™สำหรับ D400 depth (PDF)PDF icon

เอกสารไวท์เปเปอร์นี้อธิบายถึงขั้นตอนการประมวลผลที่คุณสามารถนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์โฮสต์เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์เชิงลึกสำหรับแอพพลิเคชั่นที่แตกต่างกัน

ขนาด: ๑.๕๕ MB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๘
ฉบับปรับปรุง: 1.0.2

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*