วิดีโอแบบคู่ผ่านเทคโนโลยี NVIDIA * SLI ที่รองรับบนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®หรือไม่

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000028716

05/02/2019

เนื่องจากการกำหนดค่าการ์ดวิดีโอภายนอกนี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพการเล่นเกมมากขึ้นบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®ไม่รองรับการเชื่อมโยงไปถึงวิดีโอแบบคู่ผ่านเทคโนโลยี NVIDIA SLI *

สำหรับรายการของระบบที่ได้รับการรับรองลิงค์ (SLI) ที่ปรับขนาดได้และมาเธอร์บอร์ดสำหรับ NVIDIA*