คู่มือผู้ใช้ GitHub* สําหรับ Intel® RealSense™ SDK 2.0

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000028594

17/08/2022

คู่มือผู้ใช้ Intel® RealSense™ SDK 2.0 GitHub* (PDF) PDF icon

เอกสารนี้แสดงให้คุณเห็นวิธีการสํารวจหน้าเว็บ GitHub และติดตั้งแพ็คเกจ librealsense สําเร็จรูปหรือคอมไพล์จากซอร์สโค้ด

ขนาด: 860 KB
วันที่: พฤษภาคม 2018
การปรับปรุงแก้ไข: 001

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*