คู่มือผู้ใช้สำหรับผู้ชมสำหรับ Intel® RealSense™ D400 ซีรี่ส์และ SR300

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000028593

04/06/2018

คู่มือผู้ใช้ Intel® RealSense™ D400 ซีรี่ส์/SR300 Viewer (PDF)PDF icon

เอกสารนี้เป็นคู่มือผู้ใช้สำหรับผู้ชม Intel® RealSense™สำหรับ Intel® RealSense™ D400 ซีรี่ส์และโมดูล SR300 depth Intel® RealSense™และกล้อง

ขนาด: ๑.๙๔ MB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๘
ฉบับปรับปรุง: 001

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*