การสร้างสื่อการติดตั้ง USB จาก ISO ที่สามารถบู๊ตได้สําหรับ MS Windows*, Linux* และ UEFI*

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000028424

03/05/2024

Rufus เป็นยูทิลิตี้ของบริษัทอื่นที่ช่วยให้คุณฟอร์แมตและสร้างไดรฟ์ติดตั้ง USB ได้อย่างง่ายดายจาก ISO ที่สามารถบู๊ตได้ ทําตามคําแนะนําในหน้า Rufus

หมาย เหตุ เว็บไซต์ของบุคคลที่สามจะรักษาและเป็นเจ้าของลิงก์นั้น