รายชื่ออุปกรณ์เสริมเซิร์ฟเวอร์ Intel ที่ใช้งานร่วมกันได้

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000028307

26/04/2018

ฉันจะรับรายการอุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้กับ Intel server ได้อย่างไร

  1. ไปที่ หน้าข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์. พิมพ์รหัสผลิตภัณฑ์ (ตัวอย่างเช่นตระกูล) ในช่องค้นหา เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม (ตัวอย่างเช่น Intel® Server Board S2600STB) จากรายการแบบดึงลง

    Product Specifications page

  2. คลิ ก ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานร่วมกันได้บนแผงด้านซ้าย:

    Compatible Products

  3. คลิ ก อุปกรณ์เสริมเซิร์ฟเวอร์วิธีการรับรายการอุปกรณ์เสริมเซิร์ฟเวอร์ที่เข้ากันได้:

    Server Accessories