รายการอุปกรณ์เสริมเซิร์ฟเวอร์ Intel ที่เข้ากันได้

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000028307

26/04/2018

ฉันจะรับรายการอุปกรณ์เสริมเซิร์ฟเวอร์ Intel ที่เข้ากันได้ได้อย่างไร

  1. ไปที่ หน้าข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์ พิมพ์รหัสผลิตภัณฑ์ (เช่น S2600ST) ในกล่องค้นหา เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม (เช่น บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600STB) จากรายการแบบดึงลง

    Product Specifications page

  2. คลิก ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้ ที่แผงด้านซ้าย:

    Compatible Products

  3. คลิก อุปกรณ์เสริมเซิร์ฟเวอร์ เพื่อรับรายการอุปกรณ์เสริมเซิร์ฟเวอร์ที่เข้ากันได้:

    Server Accessories